TECHNICAL | VIDEO

PGNIG – Raport Roczny

We współpracy z agencją kreatywną Creative Harder utworzyliśmy raport końcowy z działań w 2019 wykonanych przez PGNiG. Prace obejmowały montaż głównego filmu wraz z korekcją kolorystyczną oraz wykonanie serii filmów z wypowiedziami prezesa Jerzego Kwiecińskiego o wszystkich najważniejszych kwestiach. Projekt został przygotowany w dwóch wersjach językowych.
Odtwórz wideo

Zakres prac obejmował montaż z dostarczonych przez klienta materiałów, synchronizację i dopasowanie lektora w dwóch językach. Nagrania wypowiedzi prezesa zostały zrealizowane przez nasz zespół operatorski. Uczestniczyliśmy również przy procesie redagowania wypowiedzi.
W filmach zostały zastosowane nowoczesne techniki Morphingu, które pozwoliły na łączenie pociętych klipów w niezauważalny sposób.

Na potrzeby filmu została również wykonana animacja rurociągu Baltic Pipe.

Aby zrealizować nagranie w odpowiedniej jakości mając bardzo mało czasu posłużyliśmy się mobilnym zestawem oświetlenia. Dwuosobowy zespół operatora z asystentem zaadaptowali przestrzeń głównej siedziby na potrzebę wypowiedzi.

Credits